Te Miri Rangi

He Oranga Poutama Coordinator | Nga Taonga Takaro | Tuwharetoa

Ko Tongariro te maunga

Ko Taupō-nui-a-Tia te moana

Ko te Heuheu te tangata

Ko Ngāti Tūwharetoa te iwi

As the He Oranga Poutama Kaiwhakahaere at Te Papa Tākaro o Te Arawa, Te Miri's primary responsibility is to grow community leadership and encourage sport and recreation participation as Māori within the Te Arawa tribal area.

 

Te Miri uses traditional Māori physical activity and recreation (and their philosophies), including his passion of traditional Māori games as a principle medium of delivery.

 

Traditional Māori games have a way of telling a story, a story of our tupuna, of our atua, a lesson to be learnt, a skill to be acquired and much more.  

He Oranga Poutama

Nga Kaimahi

He Kinaki Korero

WiPCE 2014

Presentation at WiPC:E 2014

Te Whare Tapere o Te Arawa - Empowering Maori Communities Through Traditional Maori Games

Atua (gods), kaitiaki (guardians) and tupua (the supernatural) are cultural imperatives that enable Maori to make sense of the natural world and its potential.  These elements have long been taught in Maori learning institutions like Kōhanga Reo (language nests), marae (meeting houses) and whānau (families) through mediums of waiata (song), oriori (lullabies), haka (chants), kōrero tawhito (story telling) and is now being revitalised through Ngā Taonga Takaro - Traditional Māori Games.  The current cultural renaissance of Ngā Taonga Takaro in Aotearoa has re-established connections for Māori communities to be empowered by their unique cultural systems.  This workshop explores the use of traditional Māori games to assit communities to revalue their cultural knowledge and the positive impact this has made on health and education.