Ki O Rahi ki Waitaha

Te Papa Tākaro o Te Arawa were invited to take a Ki O Rahi session with our whanaunga from Waitaha at Hei Marae, Te Puke.

It was an awesome afternoon with the tamariki as they learned the story behind the origins of Ki O Rahi, the connection to Matariki and most importantly, having fun and running around.

He mihi maioha tēnei ki a koutou te whānau o Hei nā koutou te reo pōhiri!

Featured Posts
Recent Posts
Social Media
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page